Home Główna ZZR Korona i KZKiOR pominięte w zespole