Home Główna Wojewoda mazowiecki o projekcie strefy czystego transportu w Warszawie: To będzie strefa wykluczenia uboższych warszawiaków