Home Główna Warszawa zajmie stanowisko wobec przestępcy ze Stalowe Woli