Home Główna Warszawa wydaje krocie na kancelarie adwokackie