Home Stolica Warszawa oddała hołd powstańcom w godzinie „W”