Home Stolica Warszawa będzie sygnatariuszem Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym