Home Stolica Ukradli obraz, który miał zostać przekazany na cele charytatywne. Zostali zatrzymani