Home Główna Szydło: Polska oraz inne kraje Unii zostaną pozbawione możliwości prowadzenia własnej polityki obronnej