Home Główna Szef Sztabu Generalnego WP: Nasza strategia opiera się na budowaniu systemu obrony powszechnej