Home Główna Stanęło 25 pociągów pasażerskich w czterech województwach. Powodem nieuzasadnione użycie sygnałów radio-stop