Home Kraj SG: w nocy w rejonie Czeremchy białoruscy żołnierze zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą