Home Główna Pełczyńska-Nałęcz: Polska spełniła ostatnie warunki niezbędne do uruchomienia unijnych funduszy strukturalnych