Home Stolica Po awarii ciężarówki na A2 nieprzejezdne dwa pasy do Warszawy