Home Stolica Nielegalnie handlował lekami na potencję. Został zatrzymany przez warszawskich policjantów