Home Główna NBP: efekt netto napływu uchodźców na polski rynek pracy to ok. 200 tys. osób