Home Stolica Nagły atak zimy i białe ulice stolicy. Posypywarki pracują na mostach i wiaduktach