Home Główna Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy ogłosił konkurs na dofinansowanie filmów