Home Główna Makaron zabezpieczony niebezpieczną substancją. GIS ostrzega, jeżeli masz go w domu natychmiast wyrzuć