Home Główna Książę Walii Wilhelm złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza