Home Stolica Komisja weryfikacyjna przyjęła raport