Home Główna Kidawa-Błońska: wierzę, że Grupa Wyszehradzka przetrwa, mimo dzielących nas różnic