Home Stolica Jubileusz 30-lecia Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy PSZ na Zachodzie – w sobotę