Home Główna GIS: wycofana partia pasty migdałowej, powodem obecność plastiku