Home Główna Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili przemyt telefonu do aresztu na Służewcu