Home Główna Dziambor: Konfederacja strzela do J. Korwin-Mikkego, robiąc z niego kozła ofiarnego