Home Główna Biegał po jezdni i zatrzymywał samochody. Potem napadł na policjantów i na nich pluł