Home Główna Autopoprawka do projektu ustawy wiatrakowej. Wady prawne pozostały