Eurodeputowani zwracają uwagę, że tego typu wystawa stanowi naruszenie kodeksu właściwego zachowania się posłów do Parlamentu Europejskiego przy wykonywaniu swoich obowiązków (załącznik nr II do Regulaminu), który stanowi, że „Wykonując swoje obowiązki, posłowie do Parlamentu Europejskiego będą zachowywać się wobec wszystkich osób pracujących w Parlamencie Europejskim z godnością, uprzejmością i szacunkiem oraz bez uprzedzeń i dyskryminacji”. 

W ocenie liderów EKR prezentacja takiej wystawy wyczerpuje znamiona naruszenia ww. przepisu.

„Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną mniejszością religijną na świecie. Żałujmy, że Pani Przewodnicząca nie sprzeciwia się wystawie, która jest prezentowana w gmachu naszego Parlamentu. Wzywamy do jej zamknięcia i jednoznacznego opowiedzenia się przeciwko wszelkim formom znieważania jakiejkolwiek religii” – apelują w liście eurodeputowani.

Źródło: grupaekr.pl.