Home Główna A. Domański (KO): nasze stanowisko jest jasne, że 13. i 14. emerytura zostają