Home Główna A.Bodnar: Mam zaufanie do działań ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza