Home Główna Minister rolnictwa zwołuje spotkanie. ZZR KORONA nie bierze w nim udziału