Home Kraj Zmiana modelu opieki zdrowotnej w Polsce jest sprawą priorytetową