Home Stolica Zieloni o Pałacu Saskim: nie wiadomo jaką funkcję miałby pełnić, to projekt, który ma przede wszystkim wyglądać