Home Stolica Zderzenie z ptakiem możliwą przyczyna powrotu do Burgas samolotu lecącego do Warszawy