Home Główna Zatrzymanie przez policję obywateli Ukrainy, którzy dotkliwie pobili po czym okradli mężczyznę!