Home Stolica Zarząd Zieleni apeluje do kierowców o uwagę na wędrujące nurogęsi