Home Główna Wyszedł na poranny spacer i zaatakował go żubr