Straż miejska dokonała kontroli 922 placów zabaw. Większość z nich nie budziła zastrzeżeń, wykryto jednak 122 nieprawidłowości.

Kontrole były prowadzone od maja do końca czerwca. Najwięcej nieprawidłowości (71%) dotyczyło uszkodzonych elementów zabawowych. Inne uszkodzenia dotyczyły: czytelności tablic (15%), ławek (12%), ogrodzeń (12%) oraz zanieczyszczonej powierzchni (17%)

Jak powiedział Marcin Pawlak – „Część wyposażenia placów zabaw w wyniku działania warunków atmosferycznych, eksploatacji lub niewłaściwego użytkowania, a także wandalizmu, wymagała napraw. Zalecaliśmy administratorom, aby w jak najkrótszym terminie usuwali nieprawidłowości, a wykonanie zaleceń sprawdzaliśmy w trakcie późniejszych kontroli.”

Większość drobnych uszkodzeń jest usuwana na bieżąco przez administratorów placów zabaw.

Straż miejska zapewnia, że wielu administratorów, gdy dowiadują się o jakiś nieprawidłowościach, modernizują place, którymi zarządzają. Za przykład podano jeden z placów zabaw na Bielanach – „Dobrym przykładem jest jeden z takich placów na Bielanach. Jego stan groził całkowitą likwidacją, jednak administrator stanął na wysokości zadania i całkowicie go zmodernizował – ku uciesze milusińskich. Na czas remontów zalecaliśmy, aby place zostały odpowiednio zabezpieczone. Pozytywne też jest to, że powstają nowe, które są bezpieczne, atrakcyjne i w krótkim czasie stają się osiedlowymi miejscami rekreacji. „

W tym roku skontrolowano 20 nowo powstałych obiektów. Zlikwidowano natomiast 12 innych miejsc zabaw, które nie spełniały odpowiednich warunków. Straż skontrolowała miejskie place, jak również obiekty będące „pod opieką” administracji i spółdzielni.

Jeśli mieszkańcy mają jakieś zastrzeżenia co do stanu technicznego któregoś z obiektów, mogą poinformować o tym administratorów lub straż miejską.

Powstaje „Zielony Zakątek” na Bielanach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja