Home Kraj Wydłużono nabór kandydatów na rachmistrzów w narodowym spisie powszechnym