Home Autorzy Wojska Federacji Rosyjskiej, a sytuacja w rejonie Krymu