Home Stolica Wody Polskie o oświadczeniu stołecznego MPWiK: próba dyskredytacji i wywarcia wpływu