Home Kraj Wawrzyk o artykule Deutsche Welle ze sformułowaniem „polskie getta”: skandaliczny