Home Główna Warszawska SM: w 2020 roku ponad 1189 zgłoszeń na dobę