Home Główna Warszawa wprowadza nowe zasady funkcjonowania szkół. W placówkach mają pojawić się „izolatki”