Home Główna Warszawa uhonorowała kilku sławnych pisarzy nadając alejom ich imiona