Home Społeczeństwo Warszawa uczci pamięć Pawła Adamowicza