Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadecydował o rozpoczęciu nowego projektu, który miałby ograniczyć przemoc oraz poczucie wykluczenia w warszawskich szkołach. Program “ Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?” zostanie wdrożony od nowego roku.

Początkowo projekt zostanie wdrożony w dzielnicy Ochota, a zgodnie z założeniami, ma się rozprzestrzenić na terenie całej stolicy. W ostatnich lata wzrosła liczba nastolatków, którzy wtargnęli się na swoje życie. Najczęstszą wymienianą przyczyną prób samobójczych jest przemoc ze strony rówieśników. Jednakże młodzi ludzi padają także ofiarą wyszydzeń, których doświadczają w szkole, w internecie czy też w domach. Dodatkowo młodzi ludzie coraz gorzej radzą sobie z presją, jaką spotykają się w szkole. Według przeprowadzonych ankiet wynika, że większość uczniów i uczennic doświadcza agresji ze strony rówieśników. Najczęściej jest to przemoc słowna. Według badań co trzeci uczeń doświadcza kilku agresywnych zachowań w ciągu miesiąca. Wyniki badań są na tyle niepokojące, że władze miasta postanowiły stworzyć projekt, który miałby ograniczyć przemoc w szkole. Celem projektu jest, aby dzieci czuły się bezpiecznie, a szkoła była miejscem, w którym nie będą obciążeni stresem.

Projekt jest realizowany we wszystkich ochockich szkołach podstawowych. Ochota jest dzielnicą wielokulturową i to właśnie w niej rośnie liczba uczniów innych narodowości. Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 odbyło się szkolenie rady pedagogicznej (425 osób). Nauczyciele poznali metody zwalczania przemocy oraz dyskryminacji, jak również radzenia sobie z różnymi rodzajami konfliktów.

Od września 2019 r. do grudnia 2024 roku program edukacyjny będzie realizowany w poszczególnych szkołach podstawowych. Warszawa bierze także udział w programie ” szkoła bez przemocy”, w ramach projektu organizowane są badania oraz warsztaty dla uczniów jak również dla pedagogów. Celem projektu jest zwalczanie zachowań agresywnych oraz integracja dzieci niezależnie od ich narodowości.

W stołecznych szkołach odbyły się także zajęcia, podczas których przedstawiono dzieciom i młodzieży konsekwencje jakie wiążą się z okazywaniem wrogości wobec siebie nawzajem. Przekazywano także młodym warszawiakom jak reagować i przeciwdziałać przemocy.

Warszawa sfinansuje szczepionki dla bezdomnych!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Autor: Redakcja