Home Stolica W Wojskowym Instytucie Medycznym otwarto Centrum Wsparcia Badań Klinicznych