Warszawska radna Koalicji Obywatelskiej – Agata Diduszko-Zyglewska – chciała wprowadzić w Warszawie nową formę dla świeckich odpowiedników obrządków religijnych związanych z pogrzebem.

Radna Diduszko-Zyglewska powołując się na oczekiwania mieszkańców stolicy, którzy chcą korzystać ze świeckiej formy pogrzebowej dla swoich bliskich.

Radna złożyła interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego:

Czy istnieje możliwość poszerzenia oferty Urzędu Stanu Cywilnego o usługi związane z prowadzeniem świeckiego pogrzebu i zatrudnieniem mistrzów/mistrzyń ceremonii pogrzebowej?

Prezydent Warszawy pisemnie odpowiedział radnej wskazując, dlaczego nie jest to możliwe:

Do właściwości urzędów stanu cywilnego należy sporządzanie w Systemie Rejestrów Państwowych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz przyjmowanie oświadczeń woli, m.in. oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (…). Zgodnie z wolą ustawodawcy zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo konsulem, następuje z zachowaniem uroczystej formy (…). Zadania zlecone dla urzędów stanu cywilnego nakładają na kierownika urzędu stanu cywilnego również sporządzanie aktów zgonu na podstawie karty zgonu wydanej przez lekarza (…). Wszelkie inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego wykraczające poza jego obowiązki ustawowe, naruszałyby zasadę legalizmu

Czy krzyże znikną z urzędów stanu cywilnego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *