Home Stolica Terapeuta z 247 zarzutami związanymi z wyłudzeniem od NFZ 170 tys. zł